En enda sak räknas i konsten: det som inte kan förklaras.
G. Braque