The Oppressed bears the Oppressor , Graphite, 2012